Programy Systemu Sage Symfonia

zintegrowany pakiet wspomagający 
zarządzanie w małych i średnich firmachSystem Symfonia jest zestawem programów do rejestracji i obsługi zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie średniej bądź małej wielkości. Poszczególne aplikacje są dedykowane zjawiskom oraz procesom z obszarów od gospodarki magazynowej, procesów sprzedaży, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi i wynagrodzeniami, aż do zagadnień rachunkowości, analiz oraz sprawozdawczości. Oprogramowanie Symfonia automatyzuje te procesy i ułatwia zarządzanie pokazując pełny obraz działalności operacyjnej, finansowej i podatkowej.

Poszczególne programy mogą być wykorzystywane samodzielnie lub w całości, jako kompletny system. Oprogramowanie można używać w jednej sieci lokalnej lub w środowisku rozproszonym. Historycznie, jest to pierwszy system na rynku polskim zaprojektowany i w całości od początku napisany z myślą o użytkownikach Windows.

Wewnętrzny język programowania raportów wbudowany w oprogramowanie umożliwia modyfikowanie dostarczonych przez producenta schematów wydruków lub tworzenie od początku nowych, dedykowanych, własnych zestawień. Pozwala on także na zbudowanie procedur wymiany informacji zgromadzonych w bazach danych z innymi programami, także pochodzącymi od innych producentów.

System Symfonia jest stale rozwijany. Aktualnie w jego skład wchodzą następujące programy:


Program Symfonia Finanse i Księgowość

aktualna wersja: FKP 2015a z dnia 9.01.2015 r.

Opis Programu Symfonia Finanse i KsięgowośćO ile Symfonia jest pierwszym na polskim rynku systemem zaprojektowanym od początku dla środowiska Windows, to program finansowo-księgowy jest pierwszą aplikacją wchodzą w skład pakietu. Mieliśmy niewątpliwą przyjemność obserwować jego powstanie i uczestniczyć w pierwszych jego wdrożeniach.

Program FK od początku zaprojektowany został jako kompletne i elastyczne rozwiązanie wspomagające wszystkie etapy prac: od wdrożenia i budowania planu kont oraz wprowadzania ustawień początkowych umożliwiających znaczne zindywidualizowanie przetwarzania informacji, poprzez codzienną eksploatację rejestracji zdarzeń gospodarczych i księgowanie dokumentów umożliwiając dzięki otwartości na znaczną automatyzację prac, aż po operacje księgowe końca roku obrotowego i automatyczne obliczanie sprawozdań (bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat), prowadzenie rozrachunków, generowanie dostarczonych wraz z programem lub zdefiniowanych na indywidualne zamówienie raportów i zestawień. Jego funkcjonalność od początku przewidywała rejestrację operacji walutowych.

Program Symfonia Finanse i Księgowość stale usprawniany i dostosowywany do zmian otoczenia prawnego, cieszy się olbrzymią rozpoznawalnością wśród Odbiorców, a także uzyskaną rekomendacją Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Więcej ...


Program Symfonia Analizy Finansowe

aktualna wersja: AFP 2015 z dnia 21.10.2014

Program Analizy Finansowe Program Analizy Finansowe jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwiającego dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie Finanse i Księgowość. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu finansowego firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzonych w działalności firmy zmian.

Program Symfonia Środki Trwałe

aktualna wersja: STP 2015 z dnia 21.10.2014

Program Środki TrwałeProgram Środki Trwałe wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych dotyczących posiadanego przez firmę majątku trwałego. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe odnoszące się do ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych.

Program Symfonia Kadry i Płace

aktualna wersja: KDP 2015b z dnia 9.01.2015

Opis Programu Symfonia Kadry i PłaceProgram powstał w celu ułatwienia pracy działów kadr i rachuby płac jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga planowanie, ewidencję czasu pracy oraz płac. Umożliwia wykorzystywanie danych kadrowych do automatycznego naliczania płac pracowników etatowych i wykonawców umów cywilnoprawnych. Obsługuje pełen zakres informacji kadrowych od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, ewidencji badań i szkoleń, rejestracji i obsługi zdarzeń historii zatrudnienia, aż do rozwiązania umowy o pracę.

W każdym etapie prac Program Symfonia Kadry i Płace dostarcza zestaw standardowych formularzy i wydruków dokumentów kadrowych. Dodatkowo, każdy wydruk wraz z pobranymi z programu danymi może zostać przesłany albo do dokumentu w formacie PDF albo do programu pakietu MS Office, gdzie może podlegać modyfikacji do potrzeb użytkownika. Więcej ...

Program Symfonia Handel

aktualna wersja: HMP 2015.a z dnia 9.01.2015

Program Handel Program wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

Program Symfonia e-Deklaracje

aktualna wersja: EDK 2015a z dnia 9.01.2015

Aplikacja e-Deklaracje Program e-Deklaracje automatyzuje proces wysyłania deklaracji podatkowych do platformy Ministerstwa Finansów wprost z modułów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych Sytemu Symfonia. Wspomaga rejestrację Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) oraz umożliwia wgląd w archiwum wysłanych deklaracji.

Program Symfonia e-Dokumenty

aktualna wersja: EDS 2015 z dnia 21.10.2014

 e-Deklaracje Aplikacja do przesyłania i archiwizacji dokumentów elektronicznych takich jak: faktury elektroniczne, umowy i polecenia przelewu. W zakresie bankowości eletronicznej współpracuje z aplikacjami banków: Alior Bank, BGŻ, BNP Paribas, BOŚ, BPH, BRE, BZ WBK, GETIN Bank, ING, Millennium, Noble Bank, PEKAO, PKO i Raiffeisen Bank.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności

W dniu 2014-08-16 przeprowadziliśmy się do nowego lokalu. Obecnie nasze biuro znajduje sie przy ul. Dominikańskiej 17, pomiędzy stacjami metra Wilanowska i Służew

Finanse i Księgowość

Raport potwierdzeń sald w programie Symfonia. Patrz w dziale Symfonia Finanse i Księgowość Pytania i Odpowiedzi.

Kadry i Płace

Zagadnienia zwrotu nadpłaty składek ZUS w programach Kady i Płace i Płace Symfonia. Patrz w dziale Symfonia Kadry i Płace Pytania i Odpowiedzi.