Referencje od Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej

Od początku naszej współpracy możemy liczyć na nie tylko rzetelną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie informatyki, znajomość oprogramowania, aktualność przekazywanych informacji technicznych, ale także na niezwykle gruntowną wiedzę merytoryczną problemów prawnych zarządzania przedsiębiorstw i rachunkowości.
referencje od Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej

Finanse i Księgowość

Raport potwierdzeń sald w programie Symfonia. Patrz w dziale Symfonia Finanse i Księgowość Pytania i Odpowiedzi.