Weronika i Krzysztof 29 maja 2010 roku,

Serock:

Powrót F11 - tryb pełnoekranowy/powrót do trybu okienkowego.
Pierwszą fotografię trzeba wskazać myszką, potem możemy już używać klawiatury:
Strzałki (→/←) oraz litery (n/p)- następna/poprzednia fotografia.