System Zarządzania Forte

Pudełko programu Systemu Zarządzania Forte System Zarządzania Forte to polskie rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji i przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności.

System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania z grupy "integracja IT" oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa decydującego się na System Zarządzania Forte:

Pewność i perspektywiczność inwestycji

Stały rozwój systemu jest gwarancją jego pełnej zgodności z polskim prawem oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb Użytkowników działających na konkurencyjnym rynku. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu aplikacji zapewniają ich wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Skalowalność systemu umożliwia dodawanie modułów lub dodatkowych stanowisk wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Zastosowane w Forte rozwiązania pozwalają na bezpieczny rozwój wykorzystywanych aplikacji bez ingerencji w tzw. "kod źródłowy", co znacznie skraca czas i obniża koszt tworzenia indywidualnej dla danej firmy funkcjonalności.

Efektywność i bezpieczeństwo pracy

Wysoka jakość produktów i usług świadczonych Użytkownikom Forte przez specjalistów Sage i Autoryzowanych Partnerów są gwarancją stabilności i wysokiej wydajność pracy. Dostępna na terenie całego kraju oferta usług obejmuje zarówno opiekę serwisową, pomoc techniczną i merytoryczną z zakresu wykorzystania aplikacji, jak i tworzenie dedykowanych rozwiązań czy raportów. Indywidualne, pisemne umowy, zawsze uzgadniane z Klientem, pozwalają zaplanować budżety informatyczne oraz umożliwiają dobór optymalnego dla danego przedsiębiorstwa zakresu opieki czy też czasu reakcji specjalistów na zgłoszenie Użytkownika.

Dostęp do spójnej i wiarygodnej wiedzy biznesowej

Możliwość ścisłej integracji ze specjalistycznymi lub branżowymi programami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie zapewnia dostęp do spójnych oraz wiarygodnych danych w ramach jednolitego środowiska informatycznego. Migracja do Forte kluczowych informacji biznesowych, zgromadzonych w aplikacjach zastąpionych przez system, pozwala zachować ciągłość pracy organizacji i wykorzystywać dane historyczne do potrzeb zarządczych.

Zwrot nakładów poniesionych na informatyzację w przewidywanym czasie

Starannie dobrane usługi obejmujące analizę przedwdrożeniową, implementację systemu oraz szkolenia dla pracowników sprawiają, że średni czas uruchomienia systemu w firmie nie przekracza kilku tygodni. Wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki polskiego rynku oraz dostęp pracowników Sage do unikatowej wiedzy firm z Grupy SAGE są gwarancją zastosowania optymalnych dla Klienta modeli biznesowych już na etapie wdrożenia.

Finanse i Księgowość

Raport potwierdzeń sald w programie Symfonia. Patrz w dziale Symfonia Finanse i Księgowość Pytania i Odpowiedzi.

Sprawdź na stronach Producenta oprogramowania:

System Forte

Lista najnowszych wersji programów

Lista najnowszych wersji programów